Nieuws

Belastingen in 2014

10 Februarie, 2014

In 2014 veranderen de belastingregels zowel voor particulieren als voor ondernemers en werkgevers. Op dit moment zijn veel voorgestelde veranderingen nog voorlopig. Ze worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt.

Particulieren:
Hieronder vindt u de belangrijkste voorgestelde veranderingen voor particulieren.
 • Teruggaven voortaan op 1 rekeningnummer
  Vanaf 1 december 2013 betaalt de Belastingdienst alle teruggaven aan u op 1 rekeningnummer uit. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Geld dat voor u bestemd is, kan de Belastingdienst zo voortaan alleen aan u overmaken
 • Hoogte van belastingschijven en heffingskortingen
  De belastingschijven en heffingskortingen worden in 2014 niet aangepast aan de inflatie.
 • Verdere afbouw uitbetaling algemene heffingskorting
  In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. De Belastingdienst bouwt deze regeling daarom sinds 2009 stapsgewijs af. U krijgt hier alleen mee te maken als uw fiscale partner na 31 december 1962 is geboren. Voor 2014 is de afbouw in alle gevallen 40%. Anders dan in 2013 is er geen verschillend afbouwpercentage meer voor partners met en zonder thuiswonende kinderen.
 • Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk
  Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Mensen met een hoger inkomen krijgen daardoor minder korting op hun belasting.
 • Arbeidskorting hoger voor lonen tot € 40.000
  De arbeidskorting voor lonen tot circa € 40.000 gaat tot 2017 stapsgewijs omhoog. In 2014 gaat deze korting omhoog met € 374. U betaalt dus minder belasting over uw loon. Verdient u meer dan circa € 40.000? Dan wordt de arbeidskorting in 2014 lager en betaalt u dus meer belasting.
 • Tarief 1e schijf inkomstenbelasting omlaag
  U gaat minder inkomstenbelasting betalen. Het tarief in de 1e schijf gaat in 2014 namelijk omlaag.
 • Ontslagvergoeding: stamrechtvrijstelling vervalt
  Krijgt u in 2014 te horen dat u wordt ontslagen, dan kunt u een ontslagvergoeding niet meer onbelast omzetten in een stamrecht. Dat betekent dat u direct belasting betaalt over een ontslagvergoeding.
 • 80%-regeling
  Hebt u een stamrecht of een stamrecht-bv? Of heeft uw werkgever de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 overgemaakt? Dan kunt u in 2014 gebruikmaken van de zogenoemde 80%-regeling: als u het totale stamrecht in 2014 in 1 keer laat uitbetalen, is 80% van dat bedrag belast in box 1 in plaats van het volledige bedrag.
 • AOW-leeftijd omhoog
  Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Daarnaast zijn er plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2014 ingediend.
 • Accijnzen omhoog
  • Per 1 januari 2014 gaan de accijnzen omhoog:
  • De accijns op diesel stijgt met € 0,03 per liter.
  • De accijns op lpg stijgt met € 0,07 per liter.
  • De accijns op benzine wordt aangepast aan de inflatie.
  • De accijns op alcoholhoudende dranken stijgt met 5,75%.
 • Veranderingen hypotheekrente eigen woning
  Hebt u een eigen woning, dan zijn dit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2014:
  • Voor de hoogste inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek in de 4e schijf omlaag van 52% naar 51,5%. Dit is de zogenoemde tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. De tariefsaanpassing betekent dat u 0,5% belasting betaalt over de aftrek die ervoor zorgt dat uw belastbaar inkomen in de 4e belastingschijf lager wordt. De komende 28 jaar komt daar steeds 0,5% bij, totdat u in 2042 14% belasting betaalt over dat deel van de hypotheekrenteaftrek.
  • Hebt u (tijdelijk) 2 eigen woningen waarvan er 1 leegstaat? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar blijven aftrekken.
  • Hebt u uw woning te koop staan en verhuurt u deze woning tijdelijk onder de Leegstandswet? Dan mag u de hypotheekrente weer aftrekken als de woning na de verhuurperiode leegstaat.
 • Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd
  De tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 31 december 2014. Voor de gebruikte materialen blijft het hoge btw-tarief gelden.
 • Vrijstelling voor schenkingen omhoog
  Sinds 1 oktober is de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen voor de eigen woning van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar tijdelijk verruimd. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is deze vrijstelling € 100.000. Bovendien geldt de vrijstelling voor iedere schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Het hoeft dus geen schenking te zijn van een ouder aan een kind en de ontvanger hoeft niet tussen de 18 en 40 jaar te zijn. Onder schenkingen voor de eigen woning valt sinds 1 oktober ook een schenking die bestemd is voor de aflossing van een restschuld. Deze verruiming is permanent. Hebt u al gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 en wilt u gebruikmaken van de tijdelijke verruiming? Dan moet u het al eerder geschonken bedrag aftrekken van de verruimde vrijstelling van € 100.000.
 • Giften aftrekbaar zonder notariële akte
  U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.
 • Belasting- en invorderingsrente omhoog
  De belastingrente en invorderingsrente zijn per 1 april 2014 minimaal 4%. Tot 1 april geldt nog het tarief van 3%.
Ondernemers en werkgevers:
Hieronder vindt u de belangrijkste voorgestelde veranderingen voor ondernemers.
 • Btw-teruggaven voortaan op 1 rekeningnummer
  Vanaf 1 december 2013 kunt u voor de btw-teruggaaf per btw-(sub)nummer 1 rekeningnummer gebruiken. Dit rekeningnummer moet op naam van uw onderneming staan.
 • 'Aangiftebrief omzetbelasting' afgeschaft
  Voor de btw-aangiftetijdvakken vanaf 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst geen 'Aangiftebrief Omzetbelasting' meer. In januari 2014 krijgt u wel eenmalig een overzicht van alle aangiftetijdvakken en de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums en betalingskenmerken voor 2014. Met het afschaffen van de aangiftebrief verdwijnt ook de bijbehorende acceptgiro. Bij de aangiftebrief over het laatste tijdvak van 2013 krijgt u geen acceptgiro meer.
 • Btw-integratieheffing vervalt
  Per 1 januari 2014 vervalt de btw-integratieheffing. Dat betekent dat u geen btw meer hoeft te betalen over zelfgemaakte goederen die u gebruikt voor prestaties waarvoor geen (volledig) recht op aftrek van voorbelasting bestaat. U betaalt ook geen btw meer als u goederen laat maken waarbij u zelf de materialen levert, dus bijvoorbeeld als u op eigen grond een gebouw laat bouwen.
 • Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstel verlengd
  De tijdelijke verlaging van het btw-tarief naar 6% voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 31 december 2014. Voor de gebruikte materialen blijft het hoge btw-tarief gelden.
 • Digitale btw-aangifte voor ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd
  Bent u niet in Nederland gevestigd, maar moet u wel aangifte btw doen? Dan moet u straks digitaal aangifte btw en opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen. Digitaal aangifte en opgaaf doen is verplicht vanaf de 1e aangifte en opgaaf over 2014.
 • Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014
  Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen. Voor stamrechten die zijn toegekend voor 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht.
 • Wijzigingen motorrijtuigenbelasting
  Voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) verandert per 1 januari 2014 het volgende:
  • Er zijn nieuwe regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zuinige personenauto's. Alleen als u een personenauto hebt met een CO2-uitstoot die niet hoger is dan 50 gram per kilometer, hoeft u ook na 1 januari 2014 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Het maakt niet uit wat voor motor uw personenauto heeft. De aangescherpte eisen voor de CO2-uitstoot hebben ook gevolgen voor de hoogte van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). De tarieven van bestelauto's, bijzondere personenauto's en motorrijwielen veranderen niet.
  • Staat u ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (of zou u ingeschreven moeten staan) en hebt u een voertuig met een buitenlands kenteken dat u in Nederland ter beschikking staat? Dan betaalt u per 1 januari motorrijtuigenbelasting.
  • De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers geldt vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Er komt een overgangsregeling voor oldtimers met een benzinemotor die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn, maar nog geen 40 jaar. Voor deze voertuigen betaalt u maximaal € 120 per jaar. Het gaat dan om personen- en bestelauto's, motorfietsen, bussen en vrachtauto's.
 • Veranderingen verhuurderheffing
  Bent u eigenaar van meer dan 10 huurwoningen met een huur van maximaal € 682,01? Dan krijgt u in 2014 te maken met verhuurderheffing. Het tarief van deze heffing stijgt in 2014 naar 0,381% van de WOZ-waarde. U kunt vanaf 2014 heffingsvermindering aanvragen als u investeert in uw woningen.
 • Tarief box 2 tijdelijk lager
  Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt eenmalig, alleen in 2014, verlaagd van 25% naar 22%. Directeuren-grootaandeelhouders betalen dus minder belasting over dividenduitkeringen. Het verlaagde tarief geldt alleen voor de 1e € 250.000 van het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.
 • Belasting- en invorderingsrente omhoog
  Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties, met een minimum van 8%. De belastingrente voor de overige belastingen en de invorderingsrente zijn per 1 april minimaal 4%. Tot 1 april 2014 geldt daarvoor nog het tarief van 3%.

Bron: ANP

Fouten informatielijn belastingdienst

8 Februarie, 2014

Wie belt met de informatielijn van de Belastingdienst krijgt in twee op de drie gevallen een fout of onvolledig antwoord op zijn vragen. Dat meldt de Consumentenbond donderdag. De BelastingTelefoon krijgt als rapportcijfer een 4,6. Ook in 2012 kreeg de lijn een onvoldoende. Mysteryshoppers:
Medewerkers van de informatielijn kregen van 'mysteryshoppers' zeven vragen voorgelegd, variërend in moeilijkheidsgraad. Elke vraag werd aan tien verschillende medewerkers gesteld. De fouten variëren van het onterecht vermelden van een leeftijdsgrens tot het vergeten van schenkbelasting. Onjuiste informatie kan een belastingplichtige flink op kosten jagen of ervoor zorgen dat iemand een verkeerde financiële beslissingen neemt, aldus de bond. Zo kunnen ze een naheffing krijgen als er een fout in de aangifte staat.
Ministerie van Financiën:
Het ministerie van Financiën kondigde een jaar geleden aan dat medewerkers een moeilijke vraag voortaan direct zouden doorspelen naar een gespecialiseerde medewerker. Maar dat gebeurt nog steeds niet of nauwelijks. Als het wel gebeurt, is de knowhow volgens de bond nog steeds ver te zoeken: de specialisten beantwoordden 12 van de 15 vragen alsnog fout of onvolledig. De Consumentenbond noemt het resultaat 'ontluisterend'.

Bron: ANP

Wijziging voor het aanpassen van de voorlopige aanslag

10 Februarie, 2014

Wanneer een voorlopige aanslag mogelijk onjuist is, kan de inspecteur vanaf 28 januari 2014 afzien van het aanpassen van de voorlopige aanslag.
Voorwaarde is wel dat de mogelijke onjuistheid het gevolg is van een recente wijziging in de wet- en regelgeving die niet, niet tijdig, juist of volledig in de automatisering is verwerkt en dat de mogelijke onjuistheid niet substantieel is. De aanpassing van de voorlopige aanslag vindt dan uiterlijk plaats bij het vaststellen van de definitieve aanslag.
Schatting
De voorlopige aanslag is een schatting en komt vrijwel nooit exact overeen met de definitieve aanslag. Om doelmatigheidsredenen zal daarom de inspecteur niet tegemoet komen aan een verzoek om herziening van de voorlopige aanslag als dat slechts tot een geringe aanpassing leidt.

Deze wijziging van artikel 23 Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant

Bron: Rijksoverheid

Belastingdienst mocht info huurders niet geven

12 Februarie, 2014

De Belastingdienst heeft vorig jaar de wet overtreden door inkomensgegevens van alle huurders in Nederland aan hun verhuurders te geven. De fiscus zette de informatie in een bestand, dat de verhuurders konden bekijken. Dat meldde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) woensdag. "De gegevensverwerking in 2013 was bovenmatig en de werkwijze onrechtmatig'', zegt de privacywaakhond.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
De verhuurders gebruikten de gegevens van de Belastingdienst voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Die verhoging geldt echter niet voor bijvoorbeeld huurwoningen in de vrije sector. Toch stelde de fiscus informatie over die huurders ook beschikbaar aan hun verhuurders. De Belastingdienst zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen. Zo krijgen mensen te horen wanneer een verhuurder hun inkomensgegevens heeft gekregen. Ook gaan de gegevens alleen nog naar verhuurders die de inkomensafhankelijke huurverhoging willen doorvoeren. Het CBP zal controleren of de Belastingdienst zich daarmee aan de wet houdt.
Woonbond
De Woonbond schrikt niet van de conclusies van het CBP. "Wij waren hier al jaren van overtuigd", zegt een woordvoerder. De landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden is blij dat er al aanpassingen zijn gedaan, maar is wel teleurgesteld dat de politiek niet heeft ingegrepen. De bond hoopt dat er nu alsnog actie wordt ondernomen. "Wij blijven van mening dat de inkomensafhankelijke huurverhoging van de baan moet."

Bron: ANP

Wiebes aan slag met probleem Belastingdienst

14 Februarie, 2014

Eric Wiebes kon dinsdag meteen na zijn benoeming als nieuwe staatssecretaris van FinanciŽn aan de slag met de problemen bij de Belastingdienst. Die deden zijn voorganger Frans Weekers vorige week de das om in een Kamerdebat.

De VVD'er Wiebes was tot dinsdagochtend wethouder verkeer en vervoer in Amsterdam. Een paar uur later had hij de eer de eerste bewindspersoon te zijn die door koning Willem-Alexander is beëdigd. Bij aankomst op zijn nieuwe werkplek hield Wiebes zich nog op de vlakte over hoe hij de problemen met de uitbetaling van toeslagen door de Belastingdienst gaat aanpakken. "Eerst nadenken en dan doen. En helemaal aan het end van de rit pas meningen hebben.''
Lastig dossier
Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën prees later bij RTL Z zijn nieuwe staatssecretaris uitgebreid. "Slimme vent, snelle denker, goed politicus denk ik." Dijsselbloem wees er op dat Wiebes in Amsterdam gezien wordt als een echte probleemoplosser en ook als topambtenaar in Den Haag een goede naam opbouwde. "Geef hem een lastig dossier en hij zet zijn tanden er in. Nou, hier ligt een lastig dossier."
Oppositiepartijen
De oppositiepartijen D66, CDA, SP, ChristenUnie en GroenLinks pleitten er dinsdag voor dat Wiebes de ruimte krijgt om zich in te werken. Harde kritiek van deze partijen brachten Weekers vorige week woensdag tot de conclusie dat hij onvoldoende draagvlak had in de Kamer en dus moest aftreden. Buma (CDA) en Van Ojik (GroenLinks) onderstrepen wel dat de problemen met het uitbetalen van uitkeringen snel moeten worden opgelost. "De mensen moeten niet nog langer op hun geld hoeven te wachten."

Bron: ANP